Daftar Mahasiswa yang Telah Mengumpulkan Tugas SIM II

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Sistem Informasi Manajemen

MISC013

Daftar Mahasiswa yang Telah Mengumpulkan Tugas SIM II:

No.

Nama

NIM

Nike Esti Pamungkas

F1B009089

Deuis Nisha Yunitha

F1B008047

Wahyu Bangkit Setyawan

F1B008081

Andreas Denny Mangasi Panjaitan

F1B008042

Anik Machmudah

F1B009028

Eva Ryana Puspa Ratih

F1B009071

Primas Oka Rosdiana

F1B009096

Mardiyatun Nisyah

F1B008048

Yuliana Dwi Wahyuni

F1B008048

10. Sri Wiyani

F1B008102

11. Masfufah

F1B009048

12. Arum Diniarti

F1B009026

13. Galang Gusti Hariatmaja

F1B009045

14. Aprian Adi Munandar

F1B009027

15. Rini Rahayu

F1B009051

16. Felia Karlinda

F1B009009

17. Julia Chaerunisa

F1B009052

18. Nanda Dian Sari

F1B008034

19. Fatwa Lutvie N

F1B009067

20. Wheny Arie Styorini

F1B008024

21. Syelvia Malissa

F1B009042

22. Adi Santiaka Nugraha

F1B008011

23. Wiwik Kridawijayanti

F1B008033

24. Musthofa Zakariya Amin

F1B009021

25. Bagus Pramuditya

F1B008085

26. Septiandita Arya Muqovvah

F1B008051

27. Putri Permatasari

F1B009013

28. Adri Oktaviana Vedryn

F1B009049

29. Norman Abdillah

F1B009040

30. Khafsoh Munadziroh

F1B009035

31. R.A Yuninda Nurul Astuti

F1B009030

32. Weny Yuly Thianthin

F1B008031

33. Maya S Rahayu

F1B008004

34. Muchammad Shiddiq Anshori

F1B008045

35. Novi Purnaningsih

F1B008058

36. Naastasja Carmelita

F1B008043

37. Maherdhika Imam Alhadi

F1B007052

38. Muchamad Subchan

F1B009004

39. Zaula Rizqi Atika

F1B008098

40. Fatah Nur Shaleh

F1B 009 065

41. Ayu Andina

F1B009062

42. Fiatul Chasanah

F1B008044

43. Lucky Setya Wardhani

F1B008006

44. Bambang Setiawan

F1B009069

45. Restu Wardani

F1B009066

46. Adhi Andita

F1B008041

47. Juana Alvianti

F1B009007

48. Arista Tunggadewi

F1B009006

49. Nofiyana D. U.

FIB008013

50. Winda Wijiasih

F1B009038

51. Anggi Septian Kristanto

F1B009032

52. Aziz Kusuma Aji

F1B009098

53. Yulita Angger Rina

F1B008035